Översikten sammanfattar allt

Med Smartbudgets översikt kan du snabbt och enkelt få klart för dig hur din ekonomi ser ut.

Få en översikt på dina konton och tillhörande saldon och se hur mycket du har budgeterat för nuvarande månad samt hur mycket du faktiskt spenderat.

Självklart får du en sammanfattning över alla andra delar som finns i Smartbudget, som t.ex. avtal, lån och skulder, tillgångar, m.m.
Om du redan är registrerad kan du
logga in här för att använda verktyget.