Smartbudgets tidigare Plustjänst

Denna sida beskriver funktionerna som tidigare bara var tillgängliga för betalande Plustjänst-användare. Idag är alla dessa funktioner tillgängliga för alla användare.

Utfall

Följ upp din budget och ta reda på om du verkligen följt den genom funktionen "Utfall" som är en enkel jämförelse mellan budget och kassabok.

Konton

Hantera flera konton samt överföringar. Håll reda på alla dina olika bankkonton i Smartbudget - se transaktioner och saldo för aktuellt konto. Bra för att hålla reda på t.ex. lönekonto, sparkonto, osv.

Kategorier

Hantera egna kategorier. Lägg till, ta bort och ändra på kategorier - precis hur du vill!

Lån

Med "Lån och skulder" lägger du snabbt till dina lån, för att på ett enkelt sätt kunna överblicka dessa. Med hjälp av enkla grafer och tydliga tabeller kan du faktiskt spara in pengar genom att ta rätt beslut.

Bankimport

Med Smartbudgets plustjänst kan du importera obegränsat med transaktioner från din bank direkt in i kassaboken.

Grafer

Gör detaljerade utsökningar ur din kassabok och få allt presenterat i snygga grafer och tabeller - hur mycket lade du egentligen på lunch förra månaden? Få även tillgång till automatisera - ett autogiro.

Och mycket mer...

Utöver ovanstående kan du med plustjänsten hantera flera budgetar/kassaböcker, sätta brytdatum, exportera till PDF och Excel, få snabbare support och tillgång till funktionen automatisera, samt mycket mer.