Jobbgarant

Klarar du dig på 14 000 kr från a-kassan om du blir arbetslös?

Teckna JobbGarant så kompletterar du a-kassan med en riktigt bra inkomstförsäkring och andra tjänster för din trygghet.

En inkomstförsäkring kompletterar a-kassan som ersätter max 80% av 25 025 kr i månadslön. Det blir ca 14 000 kr efter skatt. Efter 100 dagar försämras villkoren.

Tjänar du över 20 900 kr kan det därför vara viktigt att du försäkrar din lön som överstiger det beloppet så att du får ut 80% av din totala lön vid arbetslöshet.

Komplettera a-kassan med en bra inkomstförsäkring

Oberoende undersökningar visar att arbetslöshet upplevs som en av de största riskerna mot privatekonomin.

Fyll i formuläret nedan så kommer du inom kort bli kontaktad angående offert och information om vad en privat inkomstförsäkring kan göra för att öka din trygghet.


Smartbudget sparar bara namn och telefonnummer, övriga uppgifter skickas endast vidare till JobbGarant.

Vanliga frågor om inkomstförsäkring

Varför skall man teckna en inkomstförsäkring?

Helt enkelt för att det ger dig en trygghet utifall du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Många har idag höga fasta kostnader för exempelvis boende och bil, och då kan det bli svårt att kunna betala dessa kostnader och behålla sin levnadsstandard med bara a-kassans ersättning under en period utan jobb och inkomst.

Kan man säga upp sig själv och få ersättning?

Nej, du kan endast få ersättning om om du blir ofrivilligt arbetslös.

Hur lång är kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen?

Den är 12 månader. Om du byter från ett försäkringsbolag eller fackförbund till ett annat så kan du i vissa fall ta med dig den kvalifikationstid du byggt upp i det första bolaget.

Hur fungerar ersättningen från inkomstförsäkringen?

Efter 7 september 2015 så kan du få arbetslöshetsersättning med som mest 80 % av 25 025 kr från a-kassan under de första 100 dagarna. Mellan dag 101-200 så kan du få ersättning med 80 % av 20 900 kr och från dag 201 och framåt så får man 70 % av 20 900 kr från a-kassan per månad. Det motsvarar ersättningsbelopp från a-kassan på 14 014 kr, 11 704 kr samt 10 241 kr när man räknat av skatt (här har vi räknat med 30 % skatt) vid en månadslön på 40 000 kr.

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassans ersättning så att du totalt får 80 % av din nettolön under de första 200 dagarna och därefter 70 % av nettolönen.

JobbGarant erbjuder inkomstförsäkring och andra tjänster för din trygghet. I JobbGarant ingår inkomstförsäkring, juristhjälp, jobbgaranti och karriärhjälp.

JobbGarant är en bifirma till Svenska Försäkringskoncept AB. Svenska Försäkringskoncept AB är registrerad försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn.