OBS! Smartbudget stängdes ned den 28e februari. Mer info här.

Se över din anställningsform

Huvudregel enligt Lagen om Anställningsskydd är att arbetsgivaren ska anställa tillsvidare. Det innebär att om din anställning är en visstidsanställning eller ett vikariat ska det finnas ett väl grundat skäl för det. OBS! Detta är mycket beroende på vilket kollektivavtal som företaget tillhör. Har du en visstidsanställning som inte är lagenlig ska du påtala ditt intresse av en tillsvidareanställning. Har du en visstidsanställning som är välgrundad eller allmän ska den anställningen enligt LAS övergå i en fast anställning om du jobbat på företaget i två år under en femårsperiod. En tillsvidareanställning gör det möjligt att planera mer långsiktigt och ta lån t.ex.

  • 1
  • Gilla

Skrivet av Linda Sjögren

Tillbaka


Fler spartips inom samma områden (Jobb, Anställning, Arbetsgivare, Kollektivavtal)

Detta är bara ett av många smarta spartips på Smartbudget. Här kan du läsa alla våra spartips!