Håller du dig inom budget?

Jämför dina faktiska kostnader och inkomster med vad du budgeterat. Med tydliga staplar i grönt och rött ser du om du håller på att spräcka din budget eller om du har utrymme kvar, allt uppdelat på kategorier och typer.
Om du redan är registrerad kan du
logga in här för att använda verktyget.